Thông báo Thông báo

Lịch công tác tuần từ ngày 20/11-26/11/2023

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

THÀNH PHẦN

BỘ PHẬN CHUẨN BỊ

Thứ hai
20/11/2023

Sáng

08:30 Họp thông qua các nội dung : quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, quy chế quản lý tài sản công tại Phòng họp Lầu 5 Sở Ngoại vụ.

 

an Giám đốc, trưởng, phó phòng; toàn thể CCVC

 

 

Chiều

14:45 Dự họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kế hoạch công tác đối ngoại năm 2024 tại Phòng họp 301 VP UBND tỉnh.

Đ/c Phong - GĐ, PLS&HTQT

 

 

Thứ ba
21/11/2023

Sáng

08:30 Dự nghe báo cáo xây dựng ấn phẩm quảng bá tỉnh và quà tặng đối ngoại tại Phòng họp 307 VP UBND tỉnh.

09:00 Kiểm tra việc tuân thủ quy định quản lý hoạt động đối ngoại trong 5 năm 2018 - 2023 tại Sở Y tế tại Phòng họp Sở Y tế.

Đ/c Thảo - PGĐ, PLS&HTQT.

Đoàn kiểm tra.

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư
22/11/2023

Sáng

 

 

 

 

Chiều

14:00 Dự họp tập thể UBND tỉnh tại Phòng họp 301 VP UBND tỉnh.

Đ/c Phong - GĐ

 

 

Thứ năm
23/11/2023

Sáng

10:00 Làm việc trao đổi với công ty CSCEC, Trung Quốc tại Phòng họp Lầu 5 Sở Ngoại vụ.

Đ/c Phong - GĐ, PLS&HTQT

 

 

Chiều

14:30 Dự Họp báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tại Phòng họp 307 VP UBND tỉnh.

Đ/c Công - TPLS&HTQT

 

 

Thứ sáu
24/11/2023

Sáng

08:00 Dự hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn đề số 01-ĐA/TW ngày 03/3/2022 của Ban bí thư về tăng cường hiệu quả quan hệ đối ngoại nhân dân trong tình hình mới tại Phòng họp Tầng 3 VP Tỉnh ủy.

Đ/c Thảo - PGĐ, PLS&HTQT

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy
25/11/2023

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ Nhật
26/11/2023

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 


Tin nóng Tin nóng

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017941
Số người đang truy cập: 14

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC