Công khai thủ tục hành chính Công khai thủ tục hành chính

I. Danh mục thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực   Hội nghị, hội thảo quốc tế STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRANG 01 Thủ tục cho phép tổ chức hội...
I. Danh mục thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Công tác lãnh sự STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRANG 01 Thủ tục Xuất cảnh   ...

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017380
Số người đang truy cập: 10