Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện...
Thực hiện Công văn số 13479/UBND-VP ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử. Sở Ngoại vụ đề nghị các...
1. Công văn số 1135/SNgV-VP ngày 11/10/2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2. Công văn 12055/UBND-VP ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thực hiện Công văn số 12176/UBND-VP ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022; Công văn số 12328/UBND-VP ngày...
Hiển thị 1 - 10 of 56 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 6

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1957690
Số người đang truy cập: 10