Chuyển đổi số Chuyển đổi số

1. Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 2. Phụ lục đính kèm.
1. Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 2. Phụ lục 01- Chỉ số DTI _Sở ban ngành 2023. 3. Phụ lục 02- Chỉ số DTI _Huyện, TX,...
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số 16362/UBND-SNV ngày 22/11/2023 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX, chỉ số...
Ngày 06/11/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-STTT về việc Triển khai ứng dụng Zalo nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -...
1. Kế hoạch số 56/KH-STTTT ngày 01/10/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2. Quyết định 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Thực hiện Công văn số 1953/STTTT-CĐSBCVT ngày 21/09/2023 của Sở Thông tin và Truyên thông về việc triển khai Công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG về phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. ...
Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐTTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, theo đó lựa chọn ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.   Để...
1. 49/KH-SNgV ngày 12/09/2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 2. Dự toán kinh phí đính kèm.
Hiển thị 1 - 10 of 79 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 8

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017794
Số người đang truy cập: 11