Công tác lãnh sự Công tác lãnh sự

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27/7/2023 của Bộ Ngoại giao
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11579/UBND-VP ngày 30/8/2023 về việc triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BNG (gọi tắt là Thông tư 03) ngày 27/7/2023 của Bộ Ngoại giao (Đính kèm); Sở Ngoại vụ xin thông tin như sau:
 
Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27/7/2023 của Bộ Ngoại giao quy định việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự tại Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Bộ và các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. 
 
Thông tư 03 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023 thay thế Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự.
 
Sở Ngoại vụ kính chuyển đến Quý cơ quan và địa phương được biết, triển khai thực hiện và phổ biến Thông tư 03 đến các tổ chức, cá nhân (có liên quan) được biết,  thực hiện./. 
 
 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017562
Số người đang truy cập: 16