Phổ biến pháp luật Phổ biến pháp luật

1) Từ ngày 01/3/2023, Luật có hiệu lực thi hành, cụ thể như sau: a) Luật Phòng, chống rửa tiền (Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2023).   2) Từ ngày 01/7/2023, có các luật có...
Công văn striển khai thực hiện một số quy định của Luật bảo vệ bí mật nhà nước trong xử lý văn bản tại Sở Ngoại vụ Quyết định ban hành nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Ngoại vụ
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.    Lãnh đạo...
Thực hiện Quyết định số 3941/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
1. Công văn số 13892/UBND-VP ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện đúng quy định về hình thức khiếu nại theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Khiếu nại năm 2011 khi ban...
Hiển thị 1 - 15 of 44 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 3

Tin nóng Tin nóng

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2045889
Số người đang truy cập: 2

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC