Văn Bản Quy phạm pháp luật Văn Bản Quy phạm pháp luật

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 Nghị quyết số 105/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020 14/07/2020
2 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về vị trí việc làm và biên chế công chức 01/06/2020
3 Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ Về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 29/05/2020
4 Nghị định số 17/2014/NĐ-CP của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao 11/03/2014
5 Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 06/09/2012
6 QUYẾT ĐỊNH số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 Về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 12/12/2011
7 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ Về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự 05/12/2011
8 Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 30/11/2010
Hiển thị 8 kết quả
của 1