Văn Bản Quy phạm pháp luật Văn Bản Quy phạm pháp luật

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 Thông tư số 06/2016/TT-BNG Hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao 11/11/2016
2 Thông tư số 157/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự 24/10/2016
3 Thông tư 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao 25/06/2013
4 Thông tư số 01/2012/TT-BNG Về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự 20/03/2012
5 Thông tư số 2433/2010/TT-BNG của Bộ Ngoại giao Hướng dẫn một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ thanh tra viên, thẻ thanh tra viên và trang phục Thanh tra Ngoại giao 30/06/2010
6 Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. 21/02/2010
7 Thông tư số 03/2009/TT-BNG ngày 09/7/2009 Hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng anh để giao dịch đối ngoại 09/07/2009
Hiển thị 7 kết quả
của 1