Văn Bản Quy phạm pháp luật Văn Bản Quy phạm pháp luật

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 Công văn 625/SNgV-LS Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/10/2020
2 Công văn số 8646/UBND-VP Triển khai thực hiện Thông báo số 274/TB-VPCP ngày 04/8/2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 17/08/2020
3 Công văn số 8290/UBND-VP triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống Covid-19 10/08/2020
4 Công văn số 8026/UBND-SNV triển khai Nghị định số 62/2020/ND-CP ngày 01 tháng 06 näm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức 04/08/2020
5 Công văn 7836/CV-TU tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư 30/07/2020
6 Công văn 158/HĐPH phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL 30/07/2020
7 Công văn số 7813/UBND-VP Triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ 30/07/2020
8 Công văn số 7678/UBND-VP Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020 27/07/2020
9 Công văn số 7418/UBND-SNV về việc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 20/07/2020
10 Công văn số 4906/VPCP-KSTT Về việc đôn đốc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ 18/06/2020
11 Công văn 4365/UBND-VP Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020 04/05/2020
Hiển thị 11 kết quả
của 1