Văn Bản Quy phạm pháp luật Văn Bản Quy phạm pháp luật

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 Thông báo Số 44/TB-SNgV Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/09/2020
2 43/TB-SNgV Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Ngoại vụ năm 2020 11/09/2020
3 Thông báo Số 42/TB-SNgV Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và chỉ số PAPI của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/09/2020
4 Thông báo số 37/TB-SNgV triển khai Công văn số 8646/UBND-VP về việc triển khai thực hiện Thông báo số 274/TB-VPCP ngày 04/8/2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 18/08/2020
5 Công văn số 8646/UBND-VP Triển khai thực hiện Thông báo số 274/TB-VPCP ngày 04/8/2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 17/08/2020
6 Thông báo số 35/TB-SNgV Thông báo làm việc và cung cấp thông tin cho phóng viên, nhà báo tại Sở Ngoại vụ 13/08/2020
7 Thông báo số 34/TB-SNgV triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống Covid-19 11/08/2020
8 Công văn số 8290/UBND-VP triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống Covid-19 10/08/2020
9 Thông báo số 33/TB-SNgV triển khai Nghị định số 62/2020/ND-CP ngày 01 tháng 06 näm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức 10/08/2020
10 Thông báo số 32/TB-SNgV Triển khai Công văn số 7836/CV-TU về việc Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư 07/08/2020
11 Thông báo số 31/TB-SNgV triển khai phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL 07/08/2020
12 Thông báo số 29/TB-SNgV Triển khai Công văn 4365/UBND-VP - 04/05/2020 của UBND tỉnh V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020 06/08/2020
13 Thông báo số 30/TB-SNgV Thông báo triển khai ứng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng chóng Covid-19 tại Sở Ngoại vụ 06/08/2020
14 Công văn số 8026/UBND-SNV triển khai Nghị định số 62/2020/ND-CP ngày 01 tháng 06 näm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức 04/08/2020
15 Thông báo số 274/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 04/08/2020
16 Thông báo số 27/TB-SNgV ngày 04/8/2020 Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Cán bộ công chức và Luật viên chức 04/08/2020
17 Thông báo số 28/TB-SNgV Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020 04/08/2020
18 Thông báo số 26/TB-SNgV V/v triển khai Công văn số 7813/UBND-VP về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. 03/08/2020
19 Công văn 7836/CV-TU tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư 30/07/2020
20 Công văn 158/HĐPH phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL 30/07/2020
Hiển thị 1 - 20 of 32 kết quả.
của 2