Văn Bản Quy phạm pháp luật Văn Bản Quy phạm pháp luật

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 Công văn 7836/CV-TU tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư 30/07/2020
22 Công văn 158/HĐPH phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL 30/07/2020
23 Công văn số 7813/UBND-VP Triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ 30/07/2020
24 Công văn số 7678/UBND-VP Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020 27/07/2020
25 Công văn số 7418/UBND-SNV về việc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 20/07/2020
26 Nghị quyết số 105/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020 14/07/2020
27 Công văn số 4906/VPCP-KSTT Về việc đôn đốc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ 18/06/2020
28 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về vị trí việc làm và biên chế công chức 01/06/2020
29 Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ Về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 29/05/2020
30 Công văn 4365/UBND-VP Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020 04/05/2020
31 Quyết đinh số 40/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định ché độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/12/2019
32 Luật 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 25/11/2019
33 Thông tư số 06/2016/TT-BNG Hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao 11/11/2016
34 Thông tư số 157/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự 24/10/2016
35 Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 Quyết định về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/12/2015
36 Nghị định số 17/2014/NĐ-CP của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao 11/03/2014
37 Thông báo số 17/2014/TB-LPQT Thông báo về việc điều ước quốc tế có hiệu lực 03/03/2014
38 Thông tư 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao 25/06/2013
39 Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 06/09/2012
40 Thông tư số 01/2012/TT-BNG Về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự 20/03/2012
Hiển thị 21 - 40 of 47 kết quả.
của 3