Văn bản hành chính Văn bản hành chính

1. Công văn 832/UBND-VP ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 2. Công văn số 4812-CV/TU ngày 13/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1. Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm...
1. Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 2. Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15...
Xem chi tiết tại đây.
Hiển thị 1 - 10 of 252 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 26

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1957383
Số người đang truy cập: 6