Văn bản Chỉ đạo điều hành Văn bản Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của Sở ngoại vụ về triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

1. Kế hoạch số 34/KH-SNgV ngày 28/6/2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2. Phụ lục đính kèm


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2317273
Số người đang truy cập: 15