Văn bản Chỉ đạo điều hành Văn bản Chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội
Thực hiện Công văn số 1628/UBND-VP ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.
 
 Lãnh đạo Sở Ngoại vụ có ý kiến như sau:
 
 1. Yêu cầu các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng; phối hợp các cơ quan chức năng kịp thời xử lý những hành vi trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.
 
2. Giao Văn phòng Sở phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý và giám sát nội dung các website, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội của cán bộ, đảng viên trong Sở./.
 
 
Nguồn Công văn số 778/SNgV-VP ngày 12/05/2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2045859
Số người đang truy cập: 2