Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Triển khai Công văn số 16209/UBND-SNV - 19/12/2022] Công văn triển khai Quy định số 16-QĐ/TU ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Công văn số 830/SNgV-VP ngày 18/05/2023

Công văn triển khai Quy định số 16-QĐ/TU ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017616
Số người đang truy cập: 9