Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

1. Kế hoạch số 11/KH-SNgV ngày 20/02/2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác trọng tâm của Sở Ngoai vụ năm 2023. 2. Phụ lục I 3. Phụ lục II
1. Công văn số 183/SNgV-VP ngày 09/02/2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. 2. Nghị định...
Hiển thị 1 - 10 of 407 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 41

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1957468
Số người đang truy cập: 6