Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

 HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TRONG NĂM 2011   STT Tên hội thảo Địa điểm Thời gian Đơn vị tổ...
Ngày 30/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Nội dung Quyết định ghi rõ: Hội nghị, hội thảo...
Hiển thị 781 - 782 of 782 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 79

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2048451
Số người đang truy cập: 5