Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

1. Báo cáo số 22/BC-SNgV ngày 14/3/2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 ( 15/12/2022 đến 14/3/2023). 2. Phụ lục Văn bản 3....
1. Kế hoạch số 21/KH-SNgV ngày 13/3/2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công năm 2023 của Sở...
1. Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm...
1. Kế hoạch số 08/KH-SNgV ngày 16/02/2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ. 2. Phụ lục...
Hiển thị 1 - 10 of 748 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 75

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1957770
Số người đang truy cập: 6