Thông báo Thông báo

Mời các đơn vị tham gia tư vấn Thẩm định giá và thẩm tra Dự toán chi tiết “Tổ chức Đoàn công tác của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thăm và làm việc tại Trung Quốc và Hàn Quốc năm 2023”
Sở Ngoại vụ có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn có năng lực thực hiện tư vấn Thẩm định giá và thẩm tra Dự toán chi tiết "Tổ chức Đoàn công tác của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thăm và làm việc tại Trung Quốc và Hàn Quốc năm 2023", với các nội dung cụ thể như sau:
 
1. Mục đích
Làm cơ sở khảo giá để xác định giá trị phục vụ cho việc lập Dự toán chi tiết; kết quả thẩm tra Dự toán chi tiết đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng với các quy định hiện hành.
 
2. Tổng giá trị Dự toán (dự kiến): 2.679.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng./.).
 
3. Thời gian đăng ký tham gia tư vấn: Đến hết ngày 02/10/2023.
 
4. Hồ sơ đăng ký tham gia
Thành phần Hồ sơ đăng ký tham gia thương thảo hợp đồng bao gồm:
a) Văn bản đăng ký tham gia tư vấn (có nội dung đề xuất chi phí thực hiện tư vấn hoặc kèm theo báo giá, biểu phí giá).
b) Hồ sơ năng lực của đơn vị (gồm các loại văn bản chứng minh đơn vị có chức năng và năng lực để thực hiện công việc liên quan; hợp đồng về Thẩm định giá và thẩm tra Dự toán chi tiết).
 
5. Địa điểm thương thảo hợp đồng, thông tin liên hệ
Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Số 01 – Phạm Văn đồng – Phường. Phước Trung – Thành phố. Bà Rịa – Tỉnh. Bà Rịa – Vũng Tàu; Số điện thoại: 0254.3856120.
 
Trên cơ sở Hồ sơ đăng ký tham gia của các đơn vị, Sở Ngoại vụ sẽ tiến hành thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn theo quy định.
 
 

Tin nóng Tin nóng

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2608772
Số người đang truy cập: 14

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC