Thông báo Thông báo

Thông báo hoãn thời gian tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân đối ngoại năm 2023 của Sở Ngoại vụ
THÔNG BÁO
Về việc hoãn thời gian tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân đối ngoại năm 2023 của Sở Ngoại vụ
 
Ngày 14/6/2023, Sở Ngoại vụ đã có Thông báo số 18/TB-SNgV về việc triệu tập học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân đối ngoại năm 2023.
 
Thời gian tổ chức: Ngày 27/6/2023 (Thứ Ba).
 
Tuy nhiên, do Báo cáo viên bận lịch công tác đột xuất (Theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao) do vậy không thể tham gia lớp theo như kế hoạch. Lớp bồi dưỡng sẽ được dời vào thời gian khác, Sở Ngoại vụ sẽ có thông báo cụ thể sau.
 
Sở Ngoại vụ xin thông báo đến Quí cơ quan, đơn vị, địa phương (có học viên) tham gia bồi dưỡng được biết, thu xếp thời gian tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân đối ngoại năm 2023, dự kiến vào đầu tháng 7/2023.
 
Trân trọng./.
 

Tin nóng Tin nóng

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2317395
Số người đang truy cập: 8

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC