Thông báo Thông báo

Thông báo - Phương án di chuyển làm việc đối với CBCCVC, người lao động Sở Ngoại vụ
Thực hiện Thông báo Kết luận số 554-TB/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về việc áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với địa bàn thành phố Vũng Tàu; Công văn số 8405/UBND-VP ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phương án di chuyển làm việc đối với CBCCVC, người lao động tại các cơ quan, đơn vị,
 
Sở Ngoại vụ thông báo đến toàn thể CBCCVC và người lao động Sở như sau:
 
1. CBCCVC và người lao động Sở Ngoại vụ khi di chuyển giữa thành phố Vũng Tàu và các địa phương khác trong tỉnh vì lý do công vụ (như: trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu) phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau tại các chốt kiểm soát dịch bệnh:
- Thẻ công chức hoặc giấy xác nhận đang công tác tại cơ quan, đơn vị (có ảnh 4x6 đóng dấu giáp lai).
- Văn bản cam kết có xác nhận của cơ quan, đơn vị chỉ đi từ nhà đến cơ quan công tác, không dừng hoặc đến địa điểm nào khác trong quá trình di chuyển.
2. Nhằm đảm bảo vừa thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, vừa phục vụ tốt các công việc, nhiệm vụ được giao, Sở Ngoại vụ yêu cầu tất cả CBCCVC thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 58/KH-SNgV ngày 09/7/2021 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid – 19 tại Sở Ngoại vụ và Thông báo số 65/TB-SNgV ngày 09/7/2021 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về danh sách công chức làm việc trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid – 19
 
(Đính kèm Thông báo)
 
 
Nguồn Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin nóng Tin nóng

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017404
Số người đang truy cập: 11

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC