Thanh toán không dùng tiền mặt Thanh toán không dùng tiền mặt

1. Công văn số 2079/BC-BRI ngày 29/7/2022 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 2. Kết quả thực hiện các mục tiêu tại Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch Đề...
1. Quyết định số  811/STTTT-VTCNTT ngày 31/05/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt trên Cổng/Trang thông...
Hiển thị 1 - 10 of 13 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 2

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017494
Số người đang truy cập: 10