Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Triển khai việc chuyển đổi số - không dùng tiền mặt năm 2022 tại thành phố Vũng Tàu

1. Báo cáo số 2007/BC-UBND ngày 08/3/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu về Kết quả thực hiện kế hoạch triển khai hội nghị "Chuyển đổi số - Không dùng tiền mặt" thực hiện nhiệm vụ trọng tâm vè chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

2. Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025

3.Công văn 3293/UBND - VP ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Triển khai việc chuyển đổi số - không dùng tiền mặt năm 2022

 

Nguồn Báo cáo số 2007/BC-UBND ngày 08/3/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2056150
Số người đang truy cập: 7