Phổ biến pháp luật Phổ biến pháp luật

Thực hiện Quyết định số 3941/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
1. Công văn số 13892/UBND-VP ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện đúng quy định về hình thức khiếu nại theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Khiếu nại năm 2011 khi ban...
1. Công văn số 14104/UBND-VP ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai, thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. 2. Công văn...
Công văn số 2372/HĐPH ngày 14/10/2022] của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biển các quy định về phòng, chống khai...
Ngàỵ 30/9/2022, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma tuý" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thể lệ số 2223/TL- BTCCT về Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về...
Hiển thị 1 - 15 of 39 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 3

Tin nóng Tin nóng

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1957430
Số người đang truy cập: 5

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC