Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo

Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 2.002403 Số quyết định: 70/QĐ-TTCP; 1736/QĐ-UBND Tên thủ tục: Thủ tục thực hiện việc giải trình Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện,...
Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 2.002402 Số quyết định: 70/QĐ-TTCP; 1736/QĐ-UBND Tên thủ tục: Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện,...
Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 2.002401 Số quyết định: 70/QĐ-TTCP; 1736/QĐ-UBND Tên thủ tục: Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp...
Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 1.010942 Số quyết định: 193/QĐ-TTCP; 3866/QĐ-UBND Tên thủ tục: Thủ tục tiếp công dân tại cơ quan Cấp thực hiện:  Cấp Tỉnh Loại thủ...
Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 2.002400 Số quyết định: 70/QĐ-TTCP Tên thủ tục: Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã, Cơ...
Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 2.002394 Số quyết định: 700/QĐ-TTCP; 2986/QĐ-UBND Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ...
Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 2.002411 Số quyết định: 424/QĐ-TTCP; 2614/QĐ-UBND Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại...
Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 2.002407 Số quyết định: 424/QĐ-TTCP Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC ...
Chi tiết thủ tục hành chính: Mã thủ tục: 2.002499 Số quyết định: 194/QĐ-TTCP; 3866/QĐ-UBND Tên thủ tục: Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC ...

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017719
Số người đang truy cập: 13