Hoạt động của Sở Ngoại Vụ Hoạt động của Sở Ngoại Vụ

Quyết định - Thành lập Tổ An toàn phòng, chống dịch Covid – 19 tại Sở Ngoại vụ

Thực hiện Công văn hỏa tốc số 8498/UBND-VP ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đảm bảo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị, Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định Thành lập Tổ An toàn phòng, chống dịch Covid – 19 tại Sở Ngoại vụ.

Theo đó Tổ an toàn phòng, chống dịch Covid – 19 có trách nhiệm

- Xây dựng, ban hành Phương án và tổ chức tập huấn phòng, chống dịch Covid – 19. Chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy tắc 5K của Bộ Y tế.

- Tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Phương án phòng, chống dịch bệnh đã được phê duyệt.

- Chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở các giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

- Cập nhật thường xuyên, liên tục, chính xác, đầy đủ diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh từ nguồn chính của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid – 19 để báo cáo tham mưu kịp thời Lãnh đạo Sở.
 
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định 5K, khai báo y tế, quét mã QR Code, đo thân nhiệt khi ra/vào trụ sở cơ quan của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp khách đến liên hệ công tác và làm việc tại trụ sở cơ quan.
 
Tổ An toàn phòng, chống dịch Covid – 19 hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.
 

(Đính kèm Quyết định)

 

Nguồn Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017507
Số người đang truy cập: 9