Dự án - Đấu thầu - Mua sắm công Dự án - Đấu thầu - Mua sắm công

Quyết định - Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn thẩm định hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả đấu thầu” thuộc dự án “Tổ chức Đoàn công tác thăm và làm việc tại Padang, Indonesia năm 2023”

Xem chi tiết tại đây.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2317261
Số người đang truy cập: 13

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC