Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị...
QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN (Đính kèm Công văn số………../SNgV-LS&HTQT ngày……/……../2023 của Sở Ngoại vụ)     I/ QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN THỰC HIỆN CỤ THỂ NHƯ...
Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2023;    ...
Xem chi tiết tại đây .
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị...
Ngày 03 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1810/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hội nghị...
1. Công văn số 1183/SNgV-VP ngày 28/6/2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2. Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3. Phụ lục đính kèm
Hiển thị 1 - 10 of 19 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 2

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017314
Số người đang truy cập: 9