Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

1. Công văn số 127/LTr-TTPVHCC ngày 18/11/2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về việc phân công trực Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. ...
Thực hiện Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp...
(HNM) - Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ, Chính phủ Việt Nam xác định, xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một...
1. Công văn 873/SNgV-VP ngày 08/8/2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 2. Phụ lục danh mục
Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm...
Ngày 16/6/2021, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm...
Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm...

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1957321
Số người đang truy cập: 22