Công tác lãnh sự Công tác lãnh sự

Triển khai Quy chế phối hợp về công tác lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 12/10/2023, UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2564/QĐ-UBND Quy chế phối hợp về công tác lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Sở Ngoại vụ đề nghị Quý cơ quan, địa phương trên cơ sở chức năng và phạm vi quản lý khẩn trương triển khai thực hiện và tổ chức tuyên truyền phổ biến Quy chế phối hợp này đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.
 
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và phối hợp từ Quý cơ quan và địa phương./.
 
 
 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017597
Số người đang truy cập: 11