Công tác lãnh sự Công tác lãnh sự

Hướng dẫn phòng chống dịch covid-19 cho người nhập cảnh làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
I. Đối tượng áp dụng:
1. Người nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày (sau đây gọi chung là chuyên gia) bao gồm:
- Nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp cùng thân nhân và các đối tượng theo thỏa thuận với từng nước;
- Khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ.
2. Những người tiếp xúc với người nhập cảnh trong quá trình nhập cảnh và làm việc tại Việt Nam.
 
II. Yêu Cầu Đối Với Việc Mời Chuyên Gia
- Chuyên gia phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time- PCR từ 3-5 ngày trước ngày nhập cảnh (kết quả xét nghiệm âm tính). Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm của cơ quan y tế có thẩm quyền.
- Chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19. 
- Đơn vị, tổ chức mời chuyên gia chi trả toàn bộ kinh phí cho việc cách ly, phương tiện đưa đón, xét nghiệm COVID- 19. Đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ thì được miễn thu phí (trừ chi phí cách ly tại khách sạn theo nguyện vọng).
- Chuyên gia phải vào trước thời gian làm việc dự kiến 01 ngày để thực hiện các quy định liên quan đến giám sát y tế.
- Chuyên gia được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (ngày 1) trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh và chỉ được phép làm việc tại địa phương sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm lần 1, đảm bảo giám sát chặt chẽ việc quản lý, giám sát, hạn chế tiếp xúc người khác của chuyên gia.
- Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm mỗi 2 ngày/lần kể từ ngày lấy mẫu lần 1 (ngày 3, ngày 5,… cho đến khi kết thúc thời gian lưu trú tại Việt Nam). Trước khi rời khỏi Việt Nam 01 ngày, chuyên gia được lấy mẫu xét nghiệm để có phương án cách ly, dự phòng cho các đối tượng tiếp xúc trong quá trình làm việc với chuyên gia khi cần thiết.
- Chuyên gia vào làm việc sử dụng Bluezone và ghi lại nhật ký di chuyển trong thời gian làm việc tại Việt Nam (ngày giờ, địa điểm đến, thông tin người tiếp xúc), tự theo dõi sức khỏe và báo cho cán bộ y tế hàng ngày; chỉ rời khỏi nơi lưu trú khi tham gia họp, thực hiện ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, hợp tác, đến địa điểm làm việc hoặc đi thực địa theo phương án làm việc mà doanh nghiệp đã trình trước đó.
- Riêng đối với khách VIP từ cấp Thứ trưởng hoặc tương đương trở lên: không bắt buộc phải có giấy xác nhận âm tính với SARS-COV-2 khi nhập cảnh, không phải sử dụng ứng dụng Bluezone và không phải xét nghiệm SARS-COV-2 sau khi nhập cảnh.
 
III. .Nơi lưu trú
- Bố trí chỗ ở riêng biệt cho chuyên gia tại nơi lưu trú (khách sạn, nơi lưu trú do doanh nghiệp thu xếp, cơ sở lưu trú khác) được Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí: phải đảm bảo theo các quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12/3/2020 ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19" hoặc Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/3/2020 ban hành "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả".
- Doanh nghiệp đăng ký cho chuyên gia được cách ly tại khách sạn do Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt (danh sách có sẵn) hoặc bố trí nơi lưu trú do doanh nghiệp thu xếp, cơ sở lưu trú khác (ví dụ trong công trường, trong khu lưu trú cho người lao động, nhà riêng…).
- Sở Y tế (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh) và chính quyền địa phương khảo sát, thẩm định nơi lưu trú do doanh nghiệp thu xếp (không phải khách sạn), nếu đảm bảo điều kiện theo quy định thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
 
IV. Đảm bảo phương tiện đưa đón chuyên gia
- Tổ chức việc đưa đón chuyên gia từ nơi nhập cảnh về nơi lưu trú và trong suốt quá trình ở Việt Nam bằng phương tiện riêng đảm bảo các yêu cầu về phòng hộ cá nhân, vệ sinh khử khuẩn. Doanh nghiệp hợp đồng với đơn vị vận chuyển, đảm bảo phương tiện người nhập cảnh xuyên suốt thời gian làm việc tại Việt Nam. 
- Bố trí 01 phương tiện và 01 tổ phục vụ riêng trong suốt thời gian nhập cảnh và làm việc tại Việt Nam. Ghi lại nhật ký lịch trình đi lại; đảm bảo đúng theo lịch trình đã đưa ra trước đó và báo cáo cụ thể cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố hàng ngày. 
- Tuân thủ các quy định đối với phương tiện đưa đón theo hướng dẫn tại mục 4.1.6 của công văn số 4674/BYT-MT ngày 31/08/2020 của Bộ Y tế.
- Sở Y tế (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh) phối hợp tập huấn về biện pháp phòng chống dịch bệnh cho các đơn vị vận chuyển. Doanh nghiệp đăng ký với đơn vị vận chuyển đã được Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tập huấn.
 
V. Thủ tục mời 
- Đơn vị mời chuyên gia xây dựng phương án nhập cảnh, phương án đưa đón, nơi lưu trú, nơi họp, ký kết, nơi làm việc, địa điểm thực địa cụ thể, lịch trình đi lại, số lượng người dự kiến tiếp xúc, phương án đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc của chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và những người tiếp xúc.
- Gửi hồ sơ mời chuyên gia về:
+ UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, TTYT Dự phòng tỉnh ít nhất 10-15 ngày làm việc trước thời điểm dự kiến chuyên gia vào làm việc với công việc riêng thuộc các công ty.
+ UBND tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ ít nhất 10 ngày làm việc trước thời điểm dự kiến chuyên gia vào làm việc với hộ chiếu Ngoại giao, Công vụ.
- Trong vòng 02 ngày làm việc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Ngoại vụ cho ý kiến tham mưu về sự cần thiết mời các chuyên gia về làm việc tại tỉnh. Trường hợp chuyên gia không thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội quản lý, cũng phải có ý kiến bằng văn bản phúc đáp của quý Sở.
Sau đó, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh chủ trì, mời và phối hợp với Sở Y tế tổ chức thẩm định phương án lưu trú, làm việc, di chuyển, đưa đón..giải quyết trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ. Việc thẩm định hồ sơ thực hiện qua xem xét hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế khi cần thiết. Biên bản thẩm định, Thư mời thẩm định do TTYT Dự phòng soạn thảo, ban hành có ghi ghi sẵn mục kết luận. Gửi Sở Y tế ngay khi kết thúc thẩm định, đánh giá.
+ Nếu các phương án, nội dung đạt yêu cầu theo quy định, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời đơn vị/công ty. Nếu phương án không đạt yêu cầu, Sở Y tế sẽ có văn bản đề nghị đơn vị/công ty điều chỉnh và gửi lại hồ sơ để thẩm định. Văn bản trả lời đơn vị trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận hồ sơ.
+ Với các hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Y tế sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt và có văn bản cho phép nhập cảnh  gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an. Đồng thời, đơn vị gửi hồ sơ về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để nắm thông tin, tổ chức điều phối tiếp nhận khi chuyên gia đến tỉnh làm việc.
 
 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2056183
Số người đang truy cập: 3