Công tác lãnh sự Công tác lãnh sự

Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ chính thức cấp, phát hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ mẫu mới (loại không gắn chip) từ 15/4/2023
Kể từ ngày 15/4/2023, Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ chính thức cấp, phát hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ mẫu mới (không gắn chip) cho công dân Việt Nam. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cấp cho công dân Việt Nam trước ngày 15/4/2023 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.
Sở Ngoại vụ xin thông tin đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân về nội dung nêu trên. 
 
Nguồn: Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2048561
Số người đang truy cập: 4