Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Xem chi tiết tại đây .
Xem chi tiết tại đây .
Xem chi tiết tại đây .
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Căn cứ Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính...
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của...
1. Quyết định số 83/QĐ-SNgV ngày 27/11/2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Giá khởi điểm để đấu giá thanh lý xe ô tô phục vụ công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng...
1. Công văn số 2123/SNgV-VP ngày 22/11/2023 2. congkhaiquy3.2023 3. DS LƯƠNG T8.2023 4. DS LƯƠNG THÁNG 9 5. Lương tháng 7 6. TĂNG...
Hiển thị 1 - 10 of 89 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 9

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017536
Số người đang truy cập: 11