Công khai ngân sách Công khai ngân sách

1. Thông báo số 34/TB-SNgV ngày 22/11/2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công khai chi lương và các khoản phục cấp theo lương tháng 9/2022; chi tăng thu nhập Quý 3 năm 2022 của Sở...
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số  11692/UBNDVP ngày 22/9/2022 về việc triển khai Nghị quyết số 53/2022/QH15 ngày 19/8/2022 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân...
1. Quyết định số 32/QĐ-SNgV ngày 18/8/2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2. Cong khai so lieu tinh hinh thuc hien du toan ngan sach sau khi cắt giảm năm 2022 theo TBQT
1. Quyết định số 31/QĐ-SNgV ngày 18/8/2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2. Cong khai so lieu tinh hinh thuc hien du toan ngan sach 6 tháng đầu năm 2022-1
1. Quyết định số 30/QĐ-SNgV ngày 18/8/2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2. Đối chiếu KB- chi tiết Q2-2022 3. Đối chiếu KB Q2-2022 4. Cong khai so lieu...
Hiển thị 1 - 10 of 65 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 7

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1957514
Số người đang truy cập: 18