Cải cách hành chính Cải cách hành chính

THÔNG BÁO Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023
Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU  ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh (sửa đổi, bổ sung);
 
Căn cứ Công văn số 5517/UBND-SNV ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy chế số 04-QC/TU ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh (sửa đổi, bổ sung);
 
Căn cứ Kế hoạch số 56 /KH-SNgV  ngày 10/11/2023 của Sở Ngoại vụ về việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của thuộc Sở Ngoại vụ năm 2023;
 
Sở Ngoại vụ thông báo về việc thi tuyển chức chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 như sau:
 
1. Vị trí chức danh thi tuyển
 
- 01 vị trí Chánh Văn phòng.
 
- 01 vị trí Phó Trưởng phòng Lãnh sự và Hợp tác quốc tế. 
 
2. Đối tượng tham gia dự thi
 
a) Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn, kể cả đang công tác và không công tác tại Sở Ngoại vụ;
 
b) Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, được quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.
 
3. Điều kiện, tiêu chuẩn
 
a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
 
Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
 
- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 
 
- Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm.
 
- Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển chọn. 
 
- Lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên. 
 
- Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận. 
 
- Trong quy hoạch của chức danh dự tuyển, chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn với chức danh dự tuyển và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
- Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm theo quy định. 
 
- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (theo giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính từ ngày nộp hồ sơ dự thi). 
 
- 03 năm liền được cơ quan, đơn vị đang công tác đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 
- Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo vị trí việc làm do UBND tỉnh ban hành. 
 
- Đáp ứng các điều kiện khác do Sở Ngoại vụ yêu cầu.
 
b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh dự tuyển: Theo phụ lục đính kèm.
 
4. Hồ sơ đăng ký dự thi:
 
a) Sồ lượng hồ sơ: 02 bộ.
 
b) Thành phần hồ sơ: 
 
(1) Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm Thông báo này).
 
(2) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.
 
(3) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.
 
(4) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.
 
(5) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
 
(6) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất (theo mẫu đính kèm Thông báo này).
 
(7) Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.
 
(8) Bản photo quyết định phê duyệt quy hoạch.
 
(9) Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ gần nhất (Đối với thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương).
 
(10) Phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, kèm theo 2 ảnh 4 x 6.
 
* Lưu ý: Các thành phần hồ sơ nêu trên không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.
 
5. Nội dung, hình thức thi tuyển
 
a) Thi viết kiến thức chung: 
 
Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do hội đồng thi tuyển quy định.
 
b) Thi trình bày Đề án
 
- Đối tượng tham gia thuyết trình Đề án là những ứng viên dự tuyển phần thi viết có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên. 
 
- Nội dung thi trình bày Đề án với chủ đề "Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển"
 
6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023 (15 ngày làm việc).
 
7. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Ngoại vụ (địa chỉ số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; số điện thoại: 02543.856120).
 
* Lưu ý: Thí sinh có thể gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Sở Ngoại vụ, địa chỉ số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (bên ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương của Sở Ngoại vụ năm 2023).
 
8. Thời gian tổ chức thi tuyển
 
- Thi viết kiến thức chung: Dự kiến trong Quý I năm 2024.
 
- Thi trình bày Đề án: Dự kiến trong tháng Quý I năm 2024.
 
Thời gian thi chính thức Sở Ngoại vụ sẽ có thông báo gửi đến thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển.
 
Sở Ngoại vụ thông báo nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 đến công chức, viên chức đang công tác tại Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh biết, tham gia đăng ký dự tuyển./.
 
(*) Đính kèm:
 
 
 
 
 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017386
Số người đang truy cập: 8