Cải cách hành chính Cải cách hành chính

1. Kế hoạch số 04/KH-SNgV ngày 10/01/2024 2. Phụ lục
1. Kế hoạch số 02/KH-SNgV ngày 10/01/2024 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 2. Phụ lục nhiệm vụ
1. Công văn số 86/SNgV-VP ngày 10/01/2024 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 2. Phụ lục đính kèm.
1. Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 2. Phụ lục đính kèm.
1. Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 2. Phụ lục 01- Chỉ số DTI _Sở ban ngành 2023. 3. Phụ lục 02- Chỉ số DTI _Huyện, TX,...
Hiển thị 1 - 10 of 361 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 37

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017717
Số người đang truy cập: 16